Kategoriarkiv: 8B – SV

Sommarpratarna (8B)

Skrivet den av
puff-sommar-i-p1-1024x586
Bildkälla: http://media.24files.se/24kalmar/uploads/2016/06/puff-sommar-i-p1-1024×586.jpg

Vi ska arbeta med sommarprat under ett par veckor där vi både ska lyssna och analysera några sommarpratare på P1. Detta gör vi för att ni ska utveckla ert språk i både tal och skrift och därmed få ett rikare språk för att uttrycka er med känslor. Ni ska även få förstärka talen och kombinera ihop dem med musik.

Vi ska använda oss av gestaltningar, bildspråk och den dramaturgiska kurvan när vi bygger upp talen och ni kommer få en skrivmall. Ni kommer vidare arbeta med kamratrespons och digitala verktyg för att disponera och redigera era sommarprat. Talet ska göras i en digital mindmap och spelas in i paddan med Garageband eller iMovie. 

Innan

Gå igenom stilfigurer, gestaltningar och bildspråk
Lyssna på gemensamt sommarprat

Du ska

 • Lyssna på ett valfritt sommarprat (se tips här) och analysera detta.
 • Göra ett eget sommarprat och få kamratrespons på det två gånger.
 • Ge kamratrespons två gånger.
 • Göra en mindmap (i appen Popplet (ladda ner då du troligtvis inte har den)) som ska lämnas in (för att ska jag se din process) innan du påbörjar inspelning. När du är klar skickar du din mind map till mig genom Export –> Save as JPG (gå sedan in på Showbie och lägg till filen i mappen ”Sommarprat)

Samtliga uppgifter (pdf:er)

Sommarprat – analys
Sommarprat – kamratbedömning
Sommarprat – kamratrespons
Sommarprat – självbedömning
Sommarprat – stödstruktur
Sommarprat – uppgift

Aktuella kunskapskrav för området

Resonera om verken och se samband mellan verk och upphovsman
Du kan föra […] resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Skriva olika texter med språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med […] språklig variation, […] textbindning samt […] fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar
De berättande texter du skriver innehåller […] gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med […] uppbyggnad.

Förmedla texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett […] sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.

Ge omdömen om texters innehåll och bearbeta egen text utifrån respons
Du kan ge […] omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett […] fungerande sätt.

Förbereda och genomföra muntlig framställning
Du kan förbereda och genomföra […] muntliga redogörelser med […] fungerande struktur och innehåll och  […] anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

Första uppgiften (8B)

Skrivet den av

Du ska med bra, genomtänkta meningar besvara följande frågeställningar:

 1. Hur tyckte du att ditt första år på högstadiet gick? Tänk svenskämnet!
 2. Vilka är dina styrkor i svenska?
 3. Vad tycker du att du behöver arbeta mer med i svenska?
 4. Hur mycket tid lägger du på att läsa böcker hemma?
 5. På vilka sätt föredrar du att examineras? (muntligt, skriftligt, gruppredovisningar etc.)
 6. Vilket betyg nådde du i somras och vilket betyg siktar du emot till jul? Vet du vad som krävs för att du ska nå dit?
 7. Känner du att du har koll på vad som förväntas av dig som elev i svenskämnet? Har du koll på kunskapskraven och vad de innebär?
 8. Vad tycker du om arbetsron i klassen? (tänk generellt)
 9. Finns det någonting jag behöver veta om dig eller om klassen när jag undervisar?
 10. Vad utmärker en bra lärare?
 11. Finns det någonting annat du vill tillägga?

 

Skriv svaren i Pages på paddan och skicka sedan in till mig via Showbie (rumskod: QDYFC)