Kategoriarkiv: 7A – SV

Eldens hemlighet (7A)

Skrivet den av

Vi ska under några veckor lyssna, diskutera och samtala kring boken, Eldens hemlighet, av Henning Mankell. Ni kommer under tiden jag läser högt fundera över avsedda frågeställningar som ni svarar på individuellt.

Efter kapitel 1
– Vad får du för känsla efter att ha läst/lyssnat på första kapitlet? Vad tror du boken kommer handla om?
– Varför får Sofia mardrömmar?
– Vem är Maria?
– Varför tror du att de aldrig skulle lämna stigen?

Tänk på att skriva utförliga svar eftersom dessa kommer bedömas.

Vi kommer arbeta med följande kunskapskrav

Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Du gör […] sammanfattningar av olika texters innehåll med […] koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar […] läsförståelse.

Tolka och resonera om texters budskap
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra […] underbyggda resonemang om […] i olika verk.

Resonera om verken och se samband mellan verk och upphovsman
Du kan föra […] resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

 

Vilse (7AD)

Skrivet den av

Vilse är ett skrivprojekt i sex delar som resulterar i en längre berättande text. Varje del tränar på något specifikt men vissa moment återkommer i flera delar, till exempel att gestalta och använda olika berättarperspektiv.

Kapitel 1 – Fängslande inledning

Kapitel 2 – Personbeskrivning

Kapitel 3 – Miljöbeskrivning

Kapitel 4 – Dramaturgin stegras

Kapitel 5 – Avslutning

Vi använder oss av varandra när vi ska utvecklas!

Skrivuppgift, del 1

Skriv en kort inledning om situationen. Placera in dig själv i sammanhanget (tid och plats). Fortsätt med att beskriva känslan i ögonblicket när du inser att du är ensam. Vad tänker du på? Vad gör du? Din mobil saknar täckning och det finns inte en människa i närheten. Du inser att du är vilse och förbereder dig för en natt ute i skogen. Vad tänker du då? Skriv fram till ögonblicket du somnar. Uppgiften i punktform:

 • Placera in dig själv i ett sammanhang (tidpunkt och plats)
 • Beskriv känslan i ögonblicket när du inser att du är ensam.
 • Du tvingas ensam förbereda dig för en natt i skogen.

http://media.lektionsbanken.se/2015/11/vilse.pdf

Första uppgiften (7A/D)

Skrivet den av

Du ska med bra, genomtänkta meningar besvara följande frågeställningar:

 1. Vad har du för förväntningar på ditt första år på högstadiet? Tänk svenskämnet!
 2. Vilka är dina styrkor i svenska?
 3. Vad tycker du att du behöver arbeta mer med i svenska?
 4. Hur mycket tid lägger du på att läsa böcker hemma?
 5. På vilka sätt föredrar du att examineras? (muntligt, skriftligt, gruppredovisningar etc.)
 6. Vilket betyg nådde du i sexan och vilket betyg siktar du emot till jul? Vet du vad som krävs för att du ska nå dit?
 7. Känner du att du har koll på vad som förväntas av dig som elev i svenskämnet? Har du koll på kunskapskraven och vad de innebär?
 8. Finns det någonting jag behöver veta om dig när jag undervisar?
 9. Vad utmärker en bra lärare?
 10. Finns det någonting annat du vill tillägga?

 

Skriv svaren i Pages på paddan och skicka sedan in till mig via Showbie (rumskod: står på tavlan)